Autonom robot för hållbart jordbruk

Telia har tillsammans med Ekobot tagit fram en robot för ogräsbekämpning som är uppkopplad mot Telias 5G-nät. I samarbetet deltar också forskningsinstitutet RISE med spetskompetens inom jordbruksteknik samt Axis Communications, som bidrar med sin videoteknik.

Samarbetet mellan Ekobot, Telia, RISE och Axis Communications syftar till att utforska hur kommunikationen mellan roboten och mobilnätet fungerar och vilka krav det ställer på den tekniska lösningen. Pilottesterna för att koppla upp, övervaka och fjärrstyra roboten mot 5G-nätet har genomförts under sommaren vid Brunnby Gård i Västerås.

Ekobots autonoma elektriska robot med samma namn, EKOBOT, kan identifiera och mekaniskt avlägsna ogräs med hjälp av avancerade kamerasensorer och AI. På så sätt kan jordbrukare automatisera mer manuellt arbete, som är kostsamt, och dessutom minska beroendet av kemiska ogräsmedel, vilket kan vara skadligt för miljön.

 

Källa: https://press.telia.se/pressreleases/telia-och-ekobot-i-5g-samarbete-kring-autonom-robot-foer-haallbart-jordbruk-3110933

 

Bild: Press Telia