Arbetsliv
Publicerat: 2019-04-24

Spaning

Varannan svensk vill jobba inom gröna näringar

Varannan svensk vill jobba inom gröna näringar

Varannan yrkesverksam person i Sverige kan tänka sig att byta karriär för att satsa på något inom de gröna eller blåa näringarna. Det visar en undersökning som Landsbygdsnätverket gjort i samarbete med LRF och Hela Sverige.

Undersökningen genomfördes via Norstat och cirka tusen personer deltog i undersökningen. På frågan ”Skulle du kunna tänka dig att jobba med något inom jordbruk, trädgård, fiske eller skogsbruk” svarar 55 procent av de tillfrågade ja eller kanske. Mest populärt är trädgård, vilket 15 procent av de tillfrågade kan tänka sig att byta till.

Den största anledningen till att de som vill växla yrke inte tagit steget är att de är tillräckligt nöjda med sin nuvarande sysselsättning. Andra skäl som spelar in i beslutet är att man tycker att lönenivån eller avkastningen är för låg, att det krävs utbildning som man inte anser att man har möjlighet att skaffa sig samt att det känns osäkert. En ytterligare anledning till att man inte satsar är att man inte har det kapital som krävs för att starta verksamheten.

Källa: https://landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/varannansvenskvilljobbainomgronanaringar.5.1fac06f81695b66b0891d8a7.html