Arbetsliv
Publicerat: 2018-03-20

Spaning

Bakgrunds-kontroller i sociala medier minskar

Bakgrunds-kontroller i sociala medier minskar

Första gången Stockholms Handelskammare inkluderade bakgrundskontroller i sociala medier i rekryteringsrapporten uppgav endast 8 procent av företagen att det var någonting man gjorde. Därefter har siffran stigit år för år till en toppnivå av 41 procent både år 2015 och år 2017.
I årets undersökning uppger 38 procent av företagen att de använder sociala medier som till exempel bloggar, Twitter, Linkedin eller Facebook som en del i sina bakgrundskontroller. Av undersökningen framgår även ett missnöje med tillgången till kompetens. Drygt 44 procent av de svarande uppger att tillgången på kompetent personal blivit sämre jämfört med för ett år sedan.
Läs mer: https://www.chamber.se/nyheter/bakgrundskontroller-i-sociala-medier-i-samband.htm