Arbetsliv Privatekonomi
Publicerat: 2014-10-08

Spaning

Minskade inkomst-skillnader

Minskade inkomst-skillnader

Enligt ny statistik från SCB så ökade medianinkomsten med 14 procent för Sveriges befolkning mellan 2003 och 2013. Ökningen var större för kvinnor än för män. Medianinkomsten för befolkningen 20 år och äldre steg med 14 procent under tioårsperioden 2003–2013, räknat i fasta priser. Ökningen var knappt 16 procent för kvinnor och drygt 13 procent för män. Kvinnors inkomst 2013 låg därmed på 75,4 procent av mäns inkomst. År 2003 låg andelen på 74,0 procent. I åldrarna 20–64 år är inkomstskillnaden mellan könen mindre. I denna åldersgrupp har kvinnor 80,9 procent av mäns inkomst. År 2003 låg andelen på 78,3 procent.
Läs mer om statistiken på:
http://scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Hushallens-ekonomi/Inkomster-och-inkomstfordelning/Inkomster-och-skatter/Aktuell-pong/302201/Behallare-for-Press/377193/