Arbetsliv Teknik / Prylar
Publicerat: 2020-11-16

Spaning

Genombrott nära för AI i offentlig sektor

Genombrott nära för AI i offentlig sektor

Microsoft och EY har tillsammans undersökt användningen av tjänster med artificiell intelligens (AI) inom Europas offentliga sektor. Resultaten visar att många (67 procent) har introducerat AI i verksamheten, men att det fortfarande sker i begränsad skala. I Sverige svarar endast 5 procent av de tillfrågade beslutsfattarna att de upplever ett stort värde från användning av AI.
Samtidigt som rapporten visar ett stort upplevt stöd för AI-satsningar från politisk nivå och ledning (50 procent) så tvivlar många svenska offentliga aktörer på att de har rätt teknisk kompetens för att lyckas lika bra som sina europeiska kollegor. I Sverige uppfattas också bra företagskultur som en viktig faktor för att nå framgång med AI. Användning av AI är fortfarande begränsad och många har ännu inte en klar bild över hur AI kan underlätta för personalen att lösa komplexa problem i verksamheten.
De verksamheter som lyckats bra med sitt användande av AI pekar i rapporten på tre grundläggande förutsättningar för att lyckas. Ett strategiskt fokus och hög grad av förankring i ledningen som säkerställer resurser, en gemensam plan med policyer och processer som svarar på frågan när, var och hur AI ska användas samt en verksamhetskultur där utbildning, kompetens och samarbete gör att AI inte bara blir fråga om teknik.
 
 
Källa: https://info.microsoft.com/WE-DTGOV-CNTNT-FY21-11Nov-05-HararrapportensomdubadomArtificiellintelligensidenoffentligasektorn-SRGCM3962_01Registration-ForminBody.html
 
Bild: Press EY