Privatekonomi Värderingar
Publicerat: 2014-03-17

Spaning

Bankernas framtid hotad?

Bankernas framtid hotad?

Förtroendet för bankerna minskar världen över. Flertalet undersökningar har presenterats de senaste åren som pekar på en mörk framtid för dagens banker. Senast i raden är en amerikansk undersökning från Viacom av den s k Millennie-generationen (födda 1981-2000). Undersökningen visar att dagens unga är starkt missnöjda med dagens banker och helst ser att andra företag (t ex it-företag) tar deras plats.
Två-tredjedelar tror att om fem år kommer de att kommer att göra sina bankaffärer på ett helt nytt sätt och då inte med banker som sin huvudpartner. Ett tydligt mått på bankernas impopularitet är att tre-fjärdedelar av deltagarna i undersökningen säger att de hellre går till tandläkaren än får finansiell rådgivning….
Läs mer: http://blog.viacom.com/2014/03/scratch-reveals-bankings-increasing-irrelevance-among-millennials/