Hem / Boende Privatekonomi Värderingar
Publicerat: 2024-02-28

Spaning

En majoritet är villig att göra ekonomiska uppoffringar för klimatet

En majoritet är villig att göra ekonomiska uppoffringar för klimatet

Den vetenskapliga tidskriften Nature Climate Change har publicerat en undersökning om människors vilja att göra uppoffringar för att åtgärda klimatförändringar.  Undersökningen bygger på intervjuer och undersökningar med närmare 130 000 människor i 125 länder.

Den visar att ungefär två tredjedelar av de tillfrågade kan tänka sig att betala en procent av sin inkomst för att bekämpa den globala uppvärmningen. Och 86 procent tycker att deras regeringar borde göra mer för att hantera klimatkrisen.

Det visar på att det finns ett brett folkligt stöd för reformer och politiska åtgärder mot klimatkrisen. Men de tillfrågade tror själva att de är i minoritet.  Bland de tillfrågade svenskarna svarar en bred majoritet, 72 procent, att de kan tänka sig att betala en procent av sin inkomst för att bekämpa den globala uppvärmningen. Samtidigt tror man att enbart 43 procent svenskar vill det.

 

Källa: https://www.nature.com/articles/s41558-024-01925-3#Abs1

 

Bild: Depositphotos