Privatekonomi
Publicerat: 2019-05-17

Spaning

Bankkunder villiga att dela data

Bankkunder villiga att dela data

Nästan hälften av svenska kunder till banker och försäkringsbolag vill dela personlig data för att få tillgång till bättre erbjudanden, personlig service och lägre priser. Dagens kunder efterfrågar i högre utsträckning lösningar på deras vardagsproblem, och vill inte betala för tjänster som saknar personligt värde. Det visar en ny undersökning från Accenture.
Den globala undersökningen, Financial Services Consumer Study, baseras på enkätsvar från 47 000 konsumenter i 28 länder, varav 1 000 svarande i Sverige. Enligt rapporten är tillgången till bättre och snabbare service den största drivkraften för svenska konsumenter att dela med sig av personlig information. 81 procent av de svarande uppger att de skulle vara beredda att dela med sig av personliga uppgifter i utbyte mot dessa förmåner. 79 procent säger att de är beredda att dela med sig av information i utbyte mot lägre priser på bankernas och försäkringsföretagen tjänster och produkter.
Konsumenter har fortsatt stort förtroende för banker och försäkringsbolag när det kommer till att hantera personlig data. Bland svenska konsumenter säger 85 procent att de har förtroende för den egna banken, och 79 procent att de har förtroende för sin försäkringsgivare. För konsumenter globalt sett är motsvarande siffror 81 respektive 75 procent.
 
Läs mer: https://www.accenture.com/us-en/insights/financial-services/financial-services-consumer-study-2019