Resa Shopping Värderingar
Publicerat: 2022-10-03

Spaning

Barn påverkar föräldrarnas miljöval

Barn påverkar föräldrarnas miljöval

Barn är redan pådrivande i elbilsrevolutionen trots att de ännu inte får köra själva, visar en ny global undersökning. ABB E-Mobility har genomfört undersökningen som visar att barn inte bara utbildar föräldrarna i miljöfrågor och tillrättavisar dem när de beter sig på ett icke miljövänligt sätt, utan också bidrar till diskussioner kring större inköp, till exempel elfordon. Studien omfattar 2 500 föräldrar med barn i åldrarna 8-16 år och 2 500 barn (i åldrarna 8–16 år) där deltagarna kommer från ABB E-Mobilitys 10 största marknader: Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Norge, Sverige, Schweiz, Storbritannien och USA.

Ur undersökningen:

Nära 8 av 10 föräldrar och tre fjärdedelar av barnen anser att den nuvarande globala miljösituationen är dålig. Undersökningen visar att det förekommer en dialog mellan generationerna om orsakerna till klimatförändringarna, och hur man ska minimera dem.

Nästan hälften av barnen har sagt till föräldrarna att de behöver vara mer miljövänliga medan nära 6 av 10 föräldrar säger att de har utbildats av barnen i miljöfrågor.

Nära 7 av 10 barn säger att de tycker det ska bli spännande att köra elbil i framtiden och drygt 80 procent menar att de tänker köra elbil (52 procent) eller hybridbil (30 procent) när de har åldern inne.

80 procent av barnen svarar att de tror att de kan påverka föräldrarnas inköpsbeslut, som att köpa en ny bil, och därför är det kanske inte så förvånande att 79 procent av föräldrarna säger att de skulle byta till en elbil eller hybridmodell om de skulle köpa ny bil inom tre år.

Nästan 8 av 10 föräldrar säger att det vore troligare att de köpte en viss fastighet om det fanns en elfordonsladdare installerad.

 

Källa: https://e-mobility.abb.com/e-mobility-world-ev-day-research/

 

Bild: Press ABB