Mat / Dryck Resa Shopping Värderingar
Publicerat: 2021-06-14

Spaning

Kvinnor värdesätter hållbarhet högre

Kvinnor värdesätter hållbarhet högre

Kvinnor är mer oroliga över klimatutvecklingen och lever mer hållbart än män. Det visar en ny undersökning om svenskarnas attityder till hållbarhet. Undersökningen är framtagen av Insight Intelligence tillsammans med LKAB, Öresundskraft, PreZero och Sparbanken Syd. Det är tredje året i rad som undersökningen ”Svenskar och Hållbarhet” genomförts. Resultaten visar på stora skillnader mellan män och kvinnor. Kvinnor anser i större utsträckning (88 %) än män (73 %) att det finns stora klimatproblem och de är också betydligt mer oroliga över klimatutvecklingen (70 %) än vad män är (51 %).
Kvinnor svarar i större utsträckning (78 %) än män (69 %) att de lever hållbart idag. Trots det svarar kvinnor, i större utsträckning än män, att de vill leva mer hållbart än vad de gör idag. Generellt fortsätter andelen svenskar som säger sig leva hållbart att öka. 73 procent säger sig göra det, vilket är en ökning med sju procentenheter under det senaste året. Parallellt fortsätter andelen som inte anser att de lever hållbart att minska med motsvarande tio procentenheter under samma period.
Nästan alla i Sverige ser hållbarhet som viktigt (95 %) och att de flesta ser stora klimatproblem (80 %). Samtidigt svarar varannan att de har litet förtroende för att företag lever upp till sina riktlinjer för hållbarhet (48 %). Det är kanske därför som så många ser det som viktigt med olika oberoende hållbarhetsmärkningar. 76 procent tycker att det är viktigt med innehållsförteckningar kopplade till hållbarhet. Den bransch som flest tycker arbetar mest effektivt med hållbarhet är energibranschen, följt av avfallshanteringsbranschen.
Så många som nio av tio säger sig också vara beredda att betala mer för hållbara produkter och tjänster. Det är endast sex procent som inte alls säger sig vara beredda att göra det. Mat är det som flest är beredda att betala mer för (83 %). Ett intressant resultat i årets undersökning är att nio av tio svenskar ser det som positivt att företag tar ställning i samhällsfrågor. Inte bara det, majoriteten förväntar sig också att företag gör det (63 %).
 
Källa: https://www.insightintelligence.se/svenskar-och-hallbarhet/svenskar-och-hallbarhet-2021/
 
Bild: Screen shot, Insight Intelligence