Hälsa / Träning
Publicerat: 2019-02-12

Spaning

Bättre hjälp med sjuksköterskor och AI hos Kry

Bättre hjälp med sjuksköterskor och AI hos Kry

Under våren lanserar den digitala vårdgivaren KRY två nyheter i sin digitala tjänst: Dels kommer patienterna att kunna möta sjuksköterskor och dels kommer en ny digital sorteringsfunktion, sk triage, att införas, baserat på artificiell intelligens (AI). Dessa förändringar innebär att patienter snabbare ska kunna slussas till rätt vårdnivå och får hjälp av rätt vårdprofession.
När KRYs nya digitala AI-sortering är färdig kommer det att matcha patienternas behov av vård på flera olika plan. Patienter kommer att guidas till rätt vårdprofession och till olika lämpliga specialister beroende på deras problematik. Systemet kommer även ta hänsyn till patienternas språk i syfte att de ska få så bra bemötande som möjligt.
 
Källa: http://news.cision.com/se/kry/r/kry-introducerar-sjukskoterskor--ingar-samarbete-i-sormland-och-utvecklar-nytt-ai-triage,c2735009