Hälsa / Träning
Publicerat: 2023-11-21

Spaning

Hälsoångesten ökar

Hälsoångesten ökar

Hälsoångest innebär en känsla av oro för att man har – eller kommer att drabbas av – ohälsa. Enligt en ny Sifo-undersökning, gjord på uppdrag av Apotek Hjärtat, uppger var femte person (19 procent) att de drabbas av hälsoångest minst några gånger varje månad. Värst är det för unga kvinnor i åldern 18-29 år där motsvarande siffra är var tredje person (32 procent).

Vad är hälsoångest?

Hälsoångest grundar sig ofta i en oro för att man har – eller kommer drabbas av – ohälsa. Det kan exempelvis handla om att man tolkar fysiska eller psykiska symtom som tecken på en allvarlig sjukdom. I vissa fall kan det även bidra till undvikande beteenden där man avstår från vårdbesök eller andra situationer som skulle kunna utlösa ångest.

Undersökningens resultat i korthet:

  • Var femte person (19 procent) drabbas av hälsoångest minst några gånger i månaden.
  • Det är främst unga kvinnor i åldern 18–29 år som drabbas av hälsoångest. Bland kvinnor i åldern 18–29 år uppger var tredje (32 procent) att de drabbas av hälsoångest minst några gånger i månaden.
  • Var fjärde person (25 procent) upplever att deras hälsoångest har ökat under de senaste 12 månaderna.
  • Bland kvinnor i åldern 50–64 år upplever nära var tredje person som har upplevt hälsoångest (31 procent) att den har ökat under det senaste året.
  • Sju av tio personer (69 procent) uppger att de vänder sig till 1177 för att få råd/svar på hälsorelaterade frågor. Varannan person uppger även att de vänder sig till Google eller annan sökmotor (49 procent), samt till vårdcentralen (48 procent). Nära var tredje (32 procent) vänder sig även till sin familj, sina vänner eller nära anhöriga.
  • Var sjunde person (14 procent) uppger att de vänder sig till apotek för att få råd/svar på hälsorelaterade frågor.

 

Källa: https://news.cision.com/se/apotek-hjartat/r/ny-undersokning-tar-tempen-pa-svenskarnas-halsoangest---okar-betydligt-bland-unga-kvinnor,c3879065

 

Bild: Apotek Hjärtat