Resa
Publicerat: 2017-03-09

Spaning

Bättre logistik med blockkedjor

Bättre logistik med blockkedjor

IBM och transportföretaget Maersk har inlett ett samarbete för att administrera containertrafik med hjälp av blockkedjeteknik (blockchain). Genom att använda blockkedjor räknar IBM och Maersk med att kunna förbättra kontrollen över containertransporter och samtidigt minska kostnaderna. I korthet fungerar det så att en blockkedja sätts upp för att följa en container. Kedjan innehåller information om innehåll, destination, position, tulldokument med mera. Blockkedjan gör att det inte behövs någon central databas för att hålla ordning på all information samtidigt som det inte går att ändra eller ta bort information utan att det lämnar tydliga spår. Än så länge har systemet bara börjat testats, men tanken är att tekniken ska göra det enklare och smidigare att hantera fraktdokument för varje container som transporteras. Informationen ska bli mycket mer transparent för alla inblandade parter och minska komplexiteten vid transporterna. I slutänden hoppas IBM och Maersk att kunna följa de tiotals miljoner containrar som färdas över haven och minska kostnaderna med flera miljarder dollar genom att strömlinjeforma processerna och minska svinnet.
Läs mer här: http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/51712.wss