Shopping
Publicerat: 2024-01-31

Spaning

Begagnathandeln omsatte drygt 1 miljard i december

Begagnathandeln omsatte drygt 1 miljard i december

En ökad medvetenhet hos företagen, i kombination med kundernas förväntningar på hållbar konsumtion, har medfört att begagnathandeln ökat explosionsartat under senare år. Det är i dag en naturlig del av handelsbranschen. Svensk Handel presenterar nu en ny månatlig rapport – Pre Loved-indikatorn.

Svensk Handels Pre Loved-indikator är en löpande, månatlig kartläggning av konsumenters begagnatkonsumtion och varje månad kommer läsare bland annat kunna ta del av begagnathandelns totala omsättning under månaden som gick, hur många konsumenter som handlat begagnat, samt följa den totala utvecklingen inom mode, vilket är den mest utbredda produktkategorin inom begagnathandeln.

Begagnathandeln är idag utbredd bland svenska konsumenter. Tre av tio uppger att de handlade begagnat i december, och för dessa var mode den största produktkategorin. Den begagnade modehandeln omsatte 347 miljoner kronor i december 2023. Begagnathandeln omsatte totalt drygt en miljard kronor i december.

 

Källa: https://www.svenskhandel.se/nyheter/pressmeddelande/begagnathandeln-omsatte-drygt-1-miljard-i-december-svensk-handel-lanserar-ny-indikator

 

Bild: Depositphotos