Resa Värderingar
Publicerat: 2015-03-30

Spaning

Bilen transportmedel, inte status

Bilen transportmedel, inte status

I dag är de vanligaste transportsätten för unga vuxna buss eller tunnelbana. Bilen väljs bort på grund av kostnad snarare än attityd. Det visar en undersökning som Demoskop har genomfört på uppdrag av OKQ8, där personer i åldrarna 18-65 år har svarat på frågor kring sina transportvanor. Flexibla lösningar som bilpool och nära service ses som möjliggörare för en smidig tillvaro när familjen växer efterfrågas.
Unga storstadsbor har generellt ett lågt intresse för bilåkning i dag men förväntar sig att åka mer bil de närmsta fem åren. Även om kollektivtrafiken är ett vanligt transportsätt så anser sig varannan person, oavsett ålder, vara beroende av bilen för en fungerande vardag. Sju av tio stockholmare har i dag körkort. Av dem som inte har körkort förväntar sig hela två tredjedelar att de kommer att ta körkort framöver. Undersökningen visar även att unga vuxna ser bilen som praktisk och något som ger frihet. Endast fem procent av de tillfrågade anser att bilen ”talar om vem jag är”. Bilen upplevs alltså inte som en identitetsfaktor.
Läs mer här: http://www.mynewsdesk.com/se/okq8/pressreleases/ny-demoskopundersoekning-dagens-unga-mobilitet-allt-viktigare-i-framtiden-1136198
Foto: OkQ8