Privatekonomi Resa Värderingar
Publicerat: 2019-02-21

Spaning

Toppnotering för globaliseringen 2017

Toppnotering för globaliseringen 2017

Internationella flöden av handel, kapital, information och människor intensifierades signifikant för första gången sedan 2007. Transportföretaget DHL har lanserat den femte upplagan av DHL Global Connectedness Index (GCI) – en detaljerad analys av globalisering baserad på internationella flöden av handel, kapital, information och människor. Den nya GCI-rapporten utgör den första omfattande utvärderingen av globaliseringsutvecklingen sedan Brexit-omröstningen i Storbritannien och presidentvalet i USA år 2016.
Trots en växande spridning av antiglobalisering i många länder uppnådde den internationella sammankopplingen en toppnotering 2017, detta då flöden av handel, kapital, information och människor över nationsgränserna intensifierades avsevärt för första gången sedan 2007. Stark ekonomisk tillväxt ökade internationella flöden medan viktiga politiska förändringar, såsom amerikanska ökningar av tullkostnader, ännu inte genomförts.
Indexet för 2018 mäter det nuvarande tillståndet av globalisering samt individuella rankningar för varje land som är baserat på djupet (intensiteten av internationella flöden) och bredden (geografisk fördelning av flöden) av ländernas internationella förbindelser. Världens fem främsta globalt förenade länder år 2017 var Nederländerna, Singapore, Schweiz, Belgien och Förenade Arabemiraten. Åtta av de 10 mest anslutna länderna ligger i Europa vilket hjälper till att göra det till världens mest anknutna region, särskilt vad gäller handels- och människoflöden. Nordamerika, ledande inom kapital- och informationsflöden, är rankad tvåa bland alla världsregioner, följt av Mellanöstern och Nordafrika på tredje plats.
På en global nivå visar GCI till exempel att omkring 20 % av den ekonomiska produktionen runt om i världen exporteras, cirka 7 % av telefonsamtalsminuter (inklusive samtal via internet) är internationella och endast 3 % av världens befolkning bor utanför de länder där de föddes. Rapporten blottar också tron om att avstånd blir mer och mer irrelevant. De flesta länder är mer sammankopplade med deras grannländer än med avlägsna nationer.
Läs rapporten: https://www.logistics.dhl/content/dam/dhl/global/core/documents/pdf/glo-core-gci-2018-full-study.pdf