Arbetsliv Teknik / Prylar
Publicerat: 2016-02-29

Spaning

Biologisk superdator

Biologisk superdator

En biologisk dator som kan lösa matematiska problem snabbare och med hjälp av mindre energi än elektroniska datorer har forskare vid Lunds universitet skapat. De har med hjälp av nanoteknik lyckats bygga en parallelldator som använder sig av molekylmotorer för att snabbt och energisnålt hitta lösningar till kombinatoriska problem. Kombinatoriska problem innefattar bland annat kryptografi och optimeringslära. Det är ett stort framsteg då elektroniska datorer främsta svaghet rör just dessa typer av problem på grund av hur de är uppbyggda, de kan bara göra en sak i taget.
Parallelldatorer gör beräkningar samtidigt istället för sekventiellt vilket ger dem ett stort övertag mot elektroniska datorer. De har hittills begränsats av skalbarhet och praktisk implementering men det är något forskarna vid Lunds universitet nu hoppas överkomma.
Läs mer på:
http://www.lu.se/article/skapar-parallelldatorer-med-nanoteknikens-hjalp