Privatekonomi
Publicerat: 2013-11-04

Spaning

Bitcoin bankomat

Bitcoin bankomat

Gränsen mellan den analoga världen och den digitala blir allt suddigare. Senaste exemplet hämtas från bankvärlden där nu världens första bankomat för internetvalutan Bitcoin har installerats i Vancouver, Kanada. Bankomaten har placerats på Waves Coffee och ägarna har totalt beställt fem bankomater som ska placeras ut.
Bitcoin-bankomaten fungerar så att du kan växla (dollar eller euro) både till och från Bitcoins. För att köpa bitcoins så scannar maskinen användarens hand (som identifikation) och sedan kan man växla upp till 3.000 kanadensiska dollar per dag. Maskinen handlar Bitcoins på Kanadas Virtex marknadsplats. De köpta ”bitcoinen” lagras sedan i användarens ”Bitcoin plånbok” på nätet. Maskinerna tillverkas av amerikanska Robocoin.
Läs mer om Bitcoin här: http://www.bitcoin.se/
http://bitcoin.org/en/
https://bitcoinatm.com/
https://robocoinkiosk.com/