Privatekonomi
Publicerat: 2019-06-13

Spaning

Sverige kontantlöst inom 10 år – tror företagen

Sverige kontantlöst inom 10 år – tror företagen

En ny europeisk undersökning visar att 6 av 10 (59 procent) av svenska företag bedömer att Sverige kommer att vara helt kontantlöst inom ett decennium. Den kommande European Payment Report 2019 visar också att vart fjärde företag, 25 procent, tror att övergången till ett kontantlöst samhälle kommer att ha ägt rum redan inom 5 år.
I undersökningen, som har genomförts på uppdrag av kredithanteringsföretaget Intrum, har 11 856 företag i 29 europeiska länder intervjuats om betalningsbeteenden, företagsklimat och ekonomisk framtidstro. I Sverige har 613 företag medverkat.
Det är inte bara i Sverige som en stor andel företagare anser att dagarna med sedlar och mynt är räknade. I hela Europa svarar i genomsnitt 48% av de intervjuade företagen att deras land kommer att vara kontantlöst inom 10 år. Sverige sticker dock ut som ett av de länder där företagare i störst utsträckning tror att omställningen kommer att ske under de närmaste åren.
 
Läs mer: https://www.intrum.com/epr2019/