Hälsa / Träning Mat / Dryck
Publicerat: 2015-08-17

Spaning

Boken som räddar liv

Boken som räddar liv

Den amerikanska forskaren Teri Dankovich och hennes studenter vid Carnegie Mellon-universitetet i Pittsburgh, USA, har utvecklat en filterbok för att uppmärksamma problemet med bristen på rent vatten i många delar av världen. Boken med inbyggda vattenfilter har visat sig fungera utmärkt i försök på flera platser i Afrika och Asien. Bokens sidor kan användas för att producera hundratals liter drickbart vatten. På ”den drickbara bokens” sidor finns information om varför det är viktigt att rena vatten, men papperet innehåller samtidigt nanopartiklar av koppar eller silver som dödar bakterier. När vattnet passerat igenom är det ungefär lika rent som genomsnittligt amerikanskt kranvatten. En enda bok kan filtrera vatten motsvarande fyra års behov för en person.
Läs mer om projektet på: http://waterislife.com/