Hälsa / Träning Mat / Dryck
Publicerat: 2024-06-24

Spaning

Mat med lågt klimatavtryck lockar, men få äter

Mat med lågt klimatavtryck lockar, men få äter

Intresset för mat med lågt klimatavtryck ökar nligt en undersökning från MAX Burgers. Men trots det är det få som faktiskt äter mat med lågt klimatavtryck. Nu vill MAX utmana svenskarnas matvanor med hjälp av ett Burgarexperiment som minskade matens klimatpåverkan med 80 procent.

Maten vi äter står för 25 procent av hushållens klimatpåverkan. I en undersökning, som genomförts av Kantar på uppdrag av MAX, framgår att var fjärde svensk (27 %) har fått ett ökat intresse för mat med lågt klimatavtryck under det senaste året. Samtidigt säger 17 % att de faktiskt äter mat med lågt klimatavtryck.

Undersökningen från MAX visar att även om intresset ökat så har många svenskar en ganska negativ inställning till mat med lågt klimatavtryck. 30 procent tycker att mat med lågt klimatavtryck smakar bra, samtidigt som smaken är den klart viktigaste faktorn när vi bestämmer vad vi ska äta (60 %). Dessutom uppger var tredje att de skulle äta mer mat med lågt klimatavtryck om de haft bättre kunskap om ämnet, och varannan anser att det borde finnas mer god snabbmat med lågt klimatavtryck.

MAX genomförde under våren ett Burgarexperiment. En helt vanlig svensk – Simon Lindqvist, 34 år från Delsbo – valdes ut som testperson. Under två veckor följde experimentet Simon och mätte det totala klimatavtrycket från maten han åt. Den första veckan åt Simon som han brukar, och under vecka två fick han till lunch och middag endast äta burgare från MAX med lågt CO2e. När Simons klimatavtryck från maten under de två veckorna jämfördes visade det sig att han under burgarveckan sänkt avtrycket med 20,6 kg CO2e – från ett utsläpp på 22,5 kg CO2e till 4,9 kg CO2e. Det innebär en minskning med 80,7 procent.

Innan och efter Burgerexperimentet genomförde Simon en hälsokontroll på Svensk Provtagning.se. Den första hälsokontrollen såg bra ut och det fanns ingenting avvikande att kommentera. Vid den andra hälsokontrollen efter experimentet avslutats upptäcktes två positiva förändringar. Läkaren kunde se att Simon fått lägre nivåer av total kolesterol likaså lägre nivåer av det onda kolesterolet LDL. Simon hade även lite högre nivåer av testosteron.

 

Källa: https://www.max.se/globalassets/download-files/documents/climate-analysis-2022.pdf

 

Bild: Max press