Var tredje elev äter inte frukost varje dag

Elever som har näring i kroppen klarar av skoldagen bättre. Det blir lugnare i klassrummet och barnen kan bättre ta till sig undervisningen. Detta är några av de positiva effekter som kunde mätas när Botkyrka kommun och Arla år 2018 genomförde ett pilotprojekt där eleverna serverades frukost under första lektionen.

Arla lanserar nu en årlig undersökning där man dels mäter barns och föräldrars attityder kring näring och frukost men även frågar rektorer och skolledare om deras skolor serverar frukost. 2021 års Frukostbarometer visar att andelen elever som äter frukost skiljer sig när man tittar på föräldrarnas inkomster:

  • 57 procent av de personer som tjänar upp till 24 999 kronor per månad har barn som äter frukost varje dag.
  • 68 procent med föräldrar som tjänar mellan 25 000-34 999 äter frukost regelbundet

Fler resultat från Frukostbarometern:

48 procent av föräldrarna äter aldrig frukost tillsammans med sina barn

Främsta anledningen till att inte servera frukost i skolan enligt rektorerna är att det inte är en prioriterad fråga (30%), följt av kostnadsskäl (29%)

38% av eleverna som inte får frukost i skolan säger att deras frukostvanor skulle förbättras om skolan serverade frukost

59% av eleverna säger att deras koncentration förbättras om de äter frukost på morgonen

 

Källa: https://via.tt.se/pressmeddelande/arla-lanserar-frukostbarometern-var-tredje-grundskolelev-ater-inte-frukost-varje-dag?publisherId=3235978&releaseId=3304221

 

Bild: Press Arla