Media
Publicerat: 2013-05-08

Spaning

Bokens död överdriven

Bokens död överdriven

Det har länge spekulerats i att den pågående digitaliseringen och ett allt större användande av Internet skulle ta död på det traditionella läsandet. Än verkar det dock vara för tidigt att förklara boken (läsandet) död. Nyligen publicerad statistik över bokförsäljningen i USA (från The Association of American Publishers) visar nämligen att bokförsäljningen ökade med ca 7 procent förra året i USA. Största ökning fanns bland e-böcker (+42 procent) men den ökningen har börjat plana ut och branschexperter förutspår att e-böckernas andel av den totala försäljningen kommer att stabilisera sig runt 20-25 procent. I USA noteras också att förlagen över lag gör goda vinster vilket sägs bero på att digitaliseringen har medfört effektiviseringsvinster hos förlagen.
Mer information här: http://publishers.org/press/101/