Media
Publicerat: 2023-04-19

Spaning

Sveriges Radio slutar vara aktivt på Twitter

Sveriges Radio slutar vara aktivt på Twitter

Sveriges Radio, som under en längre tid nedprioriterat närvaron på Twitter, har nu tagit beslut om att om att helt sluta vara aktivt på plattformen, samtidigt som man stänger ned en rad konton. Skälet uppges vara att man behöver fokusera och prioritera Sveriges Radios digitala närvaro och att man anser att Twitter har förändrats under åren och fått minskad betydelse för SR.

 

Källa: https://sverigesradio.se/artikel/sveriges-radio-slutar-vara-aktivt-pa-twitter

 

Bild: depositphotos