Kultur / Fritid Media
Publicerat: 2023-03-01

Spaning

Bokförsäljningen stark – digitalt dominerar

Bokförsäljningen stark – digitalt dominerar

År 2022 uppgick bokförsäljningen till 4 974 miljoner kronor, vilket var 125 miljoner eller 2,4 procent lägre än året innan. Det är den näst högsta försäljningen någonsin. Bokförsäljningen gick med andra ord fortsatt stark, även om siffrorna inte riktigt nådde upp till rekordåret 2021.

I den senaste bokförsäljningsstatistiken blir det tydligt att stora förändringar skett på marknaden under de senaste fem åren. De digitala abonnemangstjänsterna har präglats av en mycket hög tillväxttakt, som under 2022 planades ut något men ändå landade på höga försäljningsnivåer. De hade en marknadsandel på 28,8 procent. Antalet strömningar i abonnemangstjänsterna uppgick till 45,3 miljoner.

Internetbokhandeln minskade med 10,3 procent, efter två mycket starka år. Trots denna nedgång är internetbokhandeln fortfarande den största försäljningskanalen med 45,3 procent av marknaden. Fysisk bokhandel, som minskade kraftigt under pandemin, ökade med 5,5 procent. Det innebar en marknadsandel på 21,8 procent.

Under året såldes 24 miljoner tryckta böcker. Det är en tillbakagång på 10,8 procent – 223 miljoner kronor lägre försäljning av det tryckta formatet än året innan.  Det som sålde bäst i det tryckta formatet var facklitteratur, barn- och ungdomsböcker samt utländska böcker.

 

Källa: https://forlaggare.se/bokforsaljningsstatistik/

 

Bild: Depositphotos