Arbetsliv
Publicerat: 2013-11-04

Spaning

Socialare företag

Socialare företag

SCB senaste rapport om it-användning hos företaget visar att företagen alltmer använder sociala medier för att stärka varumärket. 43 procent av alla företag uppger att de använder sociala nätverk såsom Facebook, LinkedIn och Yammer. Bland de största företagen med 250 anställda eller fler svarar 69 procent att de använder sociala nätverk och hos företag med 10–49 anställda uppger 41 procent att de använder sociala nätverk. Enligt företagen används sociala medier främst i syfte att utveckla företagets varumärke och image samt för att marknadsföra produkter.
Läs mer: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____365268.aspx