Code Monkey lanseras i Sverige

Programmering har föreslagits av bl a Skolverket att bli en del av skolans kurs- och ämnesplaner. Det handlar bland annat om att elever ska lära sig att använda digital teknik, förstå hur tekniken påverkar dem och hur de i sin tur kan påverka den. Nu lanserar läromedelsförlaget Natur & Kultur programmeringsläromedlet CodeMonkey i Sverige. CodeMonkey är utvecklat av CodeMonkey Studios och är en spelmiljö där elever och vuxna, från 9 år och uppåt, lär sig att programmera med riktigt, textbaserat programmeringsspråk. Man använder sig av CoffeeScript som är ett modernt opensource-baserat programmeringsspråk, med vilket man kan utveckla appar och webbsidor.

Läs mer: http://www.nok.se/Laromedel/F-9/Grundskola-4-6/Programmering/CodeMonkey/?tab=1

https://www.playcodemonkey.com/