Hem / Boende Privatekonomi
Publicerat: 2018-05-16

Spaning

Com Hem lanserar plattform för smartare flerfamiljs-boende

Com Hem lanserar plattform för smartare flerfamiljs-boende

Com Hem har lanserat en digital plattform för flerfamiljshus - Com Hem Smart. Den gör det möjligt för boende att interagera för en enkel och trygg samvaro; gemensamma utrymmen och resurser kan bokas, grannar kan dela och byta saker med varandra och fastighetsägare kan få en ökad digital kontroll över fastigheten och hålla nere kostnader för administration och underhåll.
Com Hem Smart är en app för mobiler där användaren har kontroll över stora delar av sitt boende. Tjänsten är utvecklad för fastighetsägare med flerfamiljshus och bostadsrättsföreningar. De tecknar ett licensavtal för Com Hem Smart och kan sedan dela ut inloggningsuppgifter som de boende nyttjar för att aktivera tjänsten i sina mobiler.
Com Hem utvecklar Com Hem Smart i samarbete med TMPL Solutions AB. Com Hem Smart finns tillgänglig både i Google Play och App Store.
Funktioner i Com Hem Smart:
Flöde: Funktionen ”Flöde” används för informationsspridning, diskussioner, köp och sälj av saker boende emellan eller omröstningar som rör det gemensamma boendet. Ju aktivare medlemmarna är desto bättre blir flödet.
Dokument och bopärm: Ett långsiktigt dokumentarkiv kopplat till hela fastigheten, föreningen och för varje lägenhet. Det kan till exempelvis vara bruksanvisningar, garantier eller föreningens stadgar.
Rapportera och felanmälan: Den boende kan rapportera och felanmäla enkelt i sin mobil.
Tjänster: Com Hem Smart är förberedd att tillsammans med en partner ansluta olika servicetjänster, som exempelvis beställning av mat från lokala restauranger samt köp av varor eller tjänster.
Bokningsbara resurser: Lokaler, utrymmen, verktyg och saker kan enkelt göras delnings-och bokningsbara.
Förbrukning: Förutsatt att individuell mätning är förberett i fastigheten så kan den boende enkelt läsa av sin egen energi och vattenförbrukning på lägenhetsnivå och jämföra med fastighetens snittförbrukning om lägenheterna har individuell mätning.
Läs mer på www.comhem.se/smart