Mat / Dryck
Publicerat: 2020-09-29

Spaning

Coop ska minska matsvinnet till mindre än 1 procent år 2025

Coop ska minska matsvinnet till mindre än 1 procent år 2025

Coop sätter nu upp ett mål om att det matsvinn som uppstår i företagets verksamhet ska vara mindre än 1 procent av omsättningen år 2025. Matavfallet i Sverige uppgick till över 1,3 miljoner ton 2018 när den senaste mätningen gjordes. Där ingår både matsvinn och så kallat oundvikligt matavfall, så som ben, skal och skinn. Det rena matsvinnet från butiker och hushåll uppskattades till 520 000 ton, vilket motsvarar 55 kg per person. Den största delen, 77 procent, slängs i hushållen. Samtidigt ansluter sig Coop som första dagligvaruaktör till den nationella överenskommelsen för minskat matsvinn som lanserades den 12 mars i år.
 
Källa: https://www.coop.se/vart-ansvar/hallbarhetsarbete/matsvinn/sa-minskar-coop-svinnet/
 
Bild: Depositphoto