Hälsa / Träning Mat / Dryck Värderingar
Publicerat: 2024-06-11

Spaning

Allt fler unga har roligt utan alkohol

Allt fler unga har roligt utan alkohol

Jämfört med tidigare generationer tycker dagens unga i mycket större utsträckning att de kan ha lika roligt utan alkohol, och tröskeln för att avstå alkohol är lägre. IQs nya rapport Rus & unga visar att långt ifrån alla unga dricker alkohol i dag, och framför allt så dricker de klart mindre än tidigare generationer, samt har en mindre hetsig inställning till alkohol. I dag tycker unga att det snarare är sunkigt att dricka, vilket var femte i vår undersökning svarar, jämfört med bara knappt var tionde som tycker att det är coolt.

Sverige har denna nedgång varit tydlig sedan början av 2000-talet, då exempelvis 8 av 10 niondeklassare drack alkohol, till att det i dag bara är 4 av 10. Andelen 15–24-åringar som anser att de inte behöver alkohol för att ha kul har ökat från varannan 2009 till 3 av 4 i årets undersökning. Rapporten visar även att 6 av 10 unga 15–30 år, anser att de har en nykter livsstil, men utan att helt avstå alkohol.

De vanligaste anledningarna till att man själv dricker är ”för att det är gott”, ”det är socialt” eller ”för att fira något”. Däremot tror man att unga generellt dricker alkohol ”för att det är socialt”, ”för att det gör festerna roligare” och ”för att kompisarna gör det”. Två av tre instämmer dessutom helt eller delvis i påståendet att ”många unga dricker fast de egentligen vill avstå”.

3 av 4 unga, 15–30 år, kan tänka sig att helt eller delvis avstå alkohol och närmare 9 av 10, 15–24-åringar, säger att de kan tänka sig att avstå alkohol under ett år, om de får något för det. Det är en kraftig ökning jämfört med för 15 år sedan, då bara varannan var beredd att göra det.

 

Källa: https://mb.cision.com/Public/2339/3998245/a1a05b48f5dadb27.pdf

 

Bild: Press IQ