Privatekonomi Shopping
Publicerat: 2024-02-08

Spaning

Dagligvaruhandeln under förändring

Dagligvaruhandeln under förändring

Dagligvaruhandeln växte med 7,5 procent under helåret 2023 enligt branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex. Prisökningstakten för livsmedel och alkoholfria drycker mätt i KPI steg under 2023 och den prisjusterade försäljningsutvecklingen uppgick till -4,7 procent. Branschens totala försäljning under året uppgick till cirka 330 miljarder kronor.

Under 2023 stod de fysiska butikerna för hela tillväxten i dagligvaruhandeln. Detta kan dock ses som en återgång efter den exceptionella e-handelstillväxten under pandemin. E-handelsandelen för 2023 uppgick till 4,1 procent och är fortsatt högre än före pandemin, trots en tillbakagång från 2022.

Försäljningen av ekologiskt minskade med 7,4 procent under 2023 jämfört med föregående år, och av den totala livsmedelsförsäljningen stod den ekologiska försäljningen för 4,4 procent. Av den ekologiska försäljningen 2023 bestod 50,0 procent av KRAV-märkt ekologisk försäljning, vilket motsvarar 2,2 procent av den totala försäljningen. Detta är en fortsättning på en redan flerårig trend av minskad andel ekologisk försäljning, detsamma gäller för KRAV specifikt. Kategorin med störst andel ekologisk försäljning var ägg på 16,1 procent, medan kött hade lägst andel ekologiskt på 1,7 procent.

 

Källa: www.svenskdagligvaruhandel.se/arsrapport-2023/

 

Bild: Depositphotos