Värderingar
Publicerat: 2017-01-04

Spaning

De flesta svenskar litar på andra

De flesta svenskar litar på andra

Åtta av tio svenskar, 79 procent, tycker att man i allmänhet kan lita på folk. Förtroendet människor emellan är starkt förankrat i nästan alla politiska läger. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander. Den mellanmänskliga tilliten är hög inom båda de politiska blocken. Bland de rödgröna väljarna tycker 85 procent att man kan lita på andra. Motsvarande siffra för alliansväljarna är 83 procent. Sverigedemokraternas väljare drar ner det höga svenska riksgenomsnittet. I denna grupp uppger 62 procent att man kan lita på andra. Sifoundersökningen genomfördes den 6–19 december 2016 som en webbaserad undersökning. 2 301 personer besvarade frågan ”Tycker du att man i allmänhet kan lita på folk?”. ”Ja” svarade 79 procent, fördelade på ”absolut” (6 procent) och ”i allmänhet” (73 procent). ”Nej” svarade 20 procent, fördelade på ”i allmänhet inte” (18 procent) och ”absolut inte” (2 procent). ”Tveksam, vet ej” svarade 1 procent.
Läs mer här: http://www.westander.se/press/pressmeddelanden/atta-av-tio-svenskar-litar-pa-andra/