Mute+ förhindra smartspeaker att höra

Denna gadget är till för att förhindra SmartSpeakers att alltid höra vad man säger. Den placeras ovanpå och genom ett tryck så får blir SmartSpeakern ”döv” och man får vara privat, det är lika enkelt att öppna upp igen.