Värderingar
Publicerat: 2024-06-20

Spaning

De flesta svenskarna är beredda att ändra sin livsstil för att leva mer hållbart

De flesta svenskarna är beredda att ändra sin livsstil för att leva mer hållbart

En undersökning som har tagits fram av Insight Intelligence tillsammans med Elgiganten, Öresundskraft och Sodexo visar hur det senaste året med lågkonjunktur och höjda räntor har fått oss att prioritera ner hållbara investeringar. Exempelvis har andelen som säger sig vara intresserade av att köpa elbil minskat med 17 procentenheter under det senaste året. Vi kan också se hur andelen som är villiga att betala extra för hållbarhet har minskat. Trots detta syns ett stort engagemang för hållbarhet. 70 procent skulle vilja leva mer hållbart än vad de gör idag. 94 procent kan tänka sig att köpa begagnade produkter och 89 procent säger sig vara beredda att ändra i sin vardag för att leva mer hållbart.

Undersökningen visar också en efterfrågan på mer information om företags hållbarhetsarbete. 84 procent tycker att det är svårt att veta om ett företag är hållbart eller inte och 60 procent säger sig vilja ta del av företags hållbarhetsrapportering inom ramen för det nya hållbarhetsdirektivet CSRD.

Undersökningen visar också att:

  • Varannan säger sig i stor utsträckning påverkas av företags hållbarhetsarbete i valet av produkter och tjänster (49 %).
  • 83 procent ser certifieringar och hållbarhetsstandards som viktiga i valet av produkter och tjänster.
  • Andelen som känner sig uppgivna inför klimatutvecklingen ökat med 13 procentenheter sedan 2019.
  • Ord som naturligt, klimatneutralt och netto noll upplevs inte som trovärdiga i hållbarhetskommunikation.

 

Källa: https://www.insightintelligence.se/svenskar-och-hallbarhet/svenskar-och-hallbarhet-2024/

 

Bild: Depositphotos