Värderingar
Publicerat: 2021-07-01

Spaning

Ansvarstagande och åtgärder i fokus för dagens unga

Ansvarstagande och åtgärder i fokus för dagens unga

Millennials och Generation Z ställer höga krav på sig själva och andra att ta sitt ansvar. De är mest sannolika att stå upp mot rasism och sexism samt undvika arbetsgivare och företag vars handlingar strider mot personliga värderingar. Det visar rapporten 2021 Millennial and Gen Z Survey från Deloitte.
Mer än 45% av Millennials och Gen Zs anger att de upplever sig stressade hela eller mestadels av tiden. Cirka en tredjedel av alla respondenter har tagit ledigt från jobbet på grund av stress och ångest orsakad av pandemin. Däremot angav nästan hälften av denna grupp en annan anledning när de meddelande sin frånvaro till arbetsgivaren.
Stigmat kring psykisk ohälsa, särskilt på arbetsplatser kvarstår. Endast 38% av Millennials och 35% inom Gen Z har känt sig tillräckligt bekväma att prata öppet med sina handledare om den upplevda stressen. Cirka 40% anger att deras arbetsgivare har gjort ett dåligt jobb för att stödja deras mentala hälsa under pandemin.
Många tror (37% av Millennials och 40% av Gen Z:s) att fler människor kommer att vidta åtgärder i miljö- och klimatfrågor efter pandemin. Detta kan inkludera allt från tjänsteresor, återvinning till ökad användning av kollektivtrafik, eller att ändra mat- och shoppingvanor. Som konsumenter fortsätter generationerna att fatta beslut i linje med deras värderingar. Mer än en fjärdedel av de svarande säger att företagens påverkan (både positiv och negativ) på miljön har påverkat deras köpbeslut. Samtidigt säger cirka 60% av respondenterna att de är rädda att företagens engagemang att bekämpa klimatförändringar kommer att bli mindre prioriterat bland företagsledare då de möts av nya utmaningar som en konsekvens av pandemin.
 
Källa: https://www2.deloitte.com/se/sv/pages/about-deloitte/articles/millennial-and-genz-survey-2021.html
 
Bild: Screen shot Deloitte