Deepfakes förbjuds i Kalifornien

I Kalifornien har man precis antagit lag mot manipulerade videor, s k deepfakes, som är skapta för att lura tittarna.
Det är två lagar
– fakes som är skapta för att misskreditera en politisk kandidat
– fakes som är skapta där en individ är placerad i ett pornografiskt sammanhang utan samtycke

Foto: Youtube