Privatekonomi
Publicerat: 2021-08-17

Spaning

Delningstjänster populärt bland unga

Delningstjänster populärt bland unga

Fler svenskar använder sig av delningstjänster och det är framförallt bland ungdomar användandet ökar, enligt nya siffror från uthyrningsföretaget Freetrailer. Men det är fortfarande på låga nivåer och bland de 1 005 svenskar som svarat i enkäten har 13 procent använt delningstjänster. Av de svarande i enkäten som är i åldersgruppen 18-29 år är det en fjärdedel som använt sig av denna sorts tjänster, en ökning med 6 procentenheter sedan motsvarande undersökning för två år sedan, enligt Freetrailer.
 
Källa: https://www.butikstrender.se/fler-unga-anvander-delningstjanster
 
Bild: Freetrailer