Privatekonomi Shopping
Publicerat: 2017-09-19

Spaning

Genombrott för Swish

Genombrott för Swish

Mobila betalsätt fortsätter att öka med Swish som ledstjärna i Sverige. Trots initiala problem är nu även betalsättet relativt etablerat inom e-handel, där nästan var tredje svensk använder Swish för att betala på nätet. Tjänsten har nu nästan sex miljoner anslutna användare och kännedomen är otroliga 97 procent. Mer än två tredjedelar av svenskarna har använt appen.
Efter inititala problem med att lansera appen som betalsätt vid e-handel så fungerar nu Swish som det ska och har redan etablerat sig relativt väl. Nästan var tredje svensk (28 procent) använder nu Swish som betalsätt vid e-handel. Swish är dock fortfarande efter Paypal som funnits längre − var tionde svensk föredrar Paypal vid betalning på nätet jämfört med sex procent för Swish. Det är dock omvänt för mobil e-handel där 15 procent av svenskarna föredrar Swish jämfört med 10 procent för Paypal.
Andelen som använder Swish för att betala på nätet är högst bland allra yngsta (35 procent) och faller sedan något med åldern, och är minst bland de allra äldsta (66-74 år). Men i denna åldersgrupp har ändå nästan var femte använt betalsättet vid e-handel. Detsammma gäller för vilket betalsätt man föredrar vid e-handel − Swish är högst bland de allra yngsta med 14 procent och lägst bland de allra äldsta med blott 2 procent. De allra yngsta föredrar också betalsättet klart mest när de handlar mobilt med nästan en fjärdedel.
Läs mer här: http://www.mynewsdesk.com/se/dibs/pressreleases/swish-har-tagit-sverige-med-storm-nu-aeven-flitigt-anvaent-vid-e-handel-2153212