Arbetsliv Teknik / Prylar
Publicerat: 2021-11-04

Spaning

Delta i möte som 3D-avatar

Delta i möte som 3D-avatar

Microsoft lanserar nu funktionen ”Mesh for Microsoft Teams” vilket kommer att göra det möjligt att delta i Teams-möten som 3d-avatarer och samarbeta i virtuella miljöer. Den nya funktionen kommer att ha stöd för hårdvara som vr-headset och Microsoft Hololens men det kommer inte att vara nödvändigt att använda sig av särskild hårdvara för att kunna representeras av en 3d-avatar i Teams-möten. Med uppgraderingen kommer även nya ai-funktioner som tolkar röstläget och animerar avataren utifrån detta. Om man t ex trycker på knappen för att sträcka upp en hand kommer detta också att återspeglas av avataren.
Förutom att delta i Teams-möten ska man också kunna samarbeta i olika appar i virtuella rum i Teams. Funktioner för översättning mellan olika språk och transkribering ska underlätta samarbete mellan olika länder. Mesh bygger vidare på funktioner som redan finns i Teams, som Together- och Presenter-lägena. De är framtagna för att vi ska få känslan av att alla mötesdeltagarna sitter i samma, virtuella mötesrum.
 
Källa: https://news.microsoft.com/innovation-stories/mesh-for-microsoft-teams/
 
Bild: Press Microsoft