Google Lens tolkar handskrift

Google Lens möjliggör nu att fotografera av anteckningar (om handstilen tillräckligt bra) och få in dem in i datorn som maskinskriven text.

Läs mer: https://www.theverge.com/2020/5/7/21250556/google-lens-copy-paste-handwritten-notes-computer-phone-ios-android

Bild: Screenshot Lens