Resa
Publicerat: 2012-01-25

Spaning

Den uppkopplade bilen

Den uppkopplade bilen

Vid CES nyligen var ett av huvudnumren (vid sidan av elbilar) från biltillverkarna Internetuppkoppling i bilen och då givetvis 4G/LTE.  Bilmärken som Mercedes, Toyota, Audi, Cadillac visade alla upp nya lösningar på hur nästa generations underhållningssystem i bilen kommer att se ut. Borta är släpandet på DVD-filmer, CD-skivor etc. Istället är hela systemet uppkopplat mot Internet vilket gör att du kan få tillgång till alla de tjänster (Spotify, Netflix, Facebook etc) du har i datorn även i bilen. En intressant lösning man även visade upp var att de olika skärmarna i bilen var oberoende av varandra så alla kunde välja det de själva var intresserade av och inte behöva komma överens om en gemensam film att se till exempel. Tänk vad det kommer att underlätta för barnfamiljer! När bilar i övrigt blir allt mer lika varandra är det inte omöjligt att detta kan bli en tydlig diffrentieringsfaktor. En undersökning av KPMG visar t ex att en dryg tredjedel av beslutsfattarna i bilbranschen tror att uppkoppling i bilen kommer att spela en avgörande roll vid bilköpet inom 5 år.