Privatekonomi
Publicerat: 2013-05-24

Spaning

Deppigt i ekonomin

Deppigt i ekonomin

Konjunkturinstitutet meddelar idag (2013 05 25) att tillväxten i Svensk ekonomi är påtagligt svagare än normalt. Orderingången i tillverkningsindustrin är svag och missnöjet med orderläget är betydligt större än normalt. Därför kan man räkna med ytterligare personalminskningar.
Hushållens syn på Svensk ekonomi har också försämrats men synen på den egna ekonomin däremot är något starkare än normalt.
Ser ut som vi får räkna med ett svagare ekonomiskt läge ett tag till...