Digital e-krona utreds av Riksbanken

Digital e-krona utreds av Riksbanken

Andelen kontanta betalningar i handeln har minskat från 40 procent 2010 till 15 procent 2016. Om trenden håller i sig kan Sverige inom en inte allt för avlägsen framtid bli ett samhälle där det inte längre går att betala med kontanter. Denna utveckling är unik i ett internationellt perspektiv.

Riksbanken undersöker nu om det är möjligt att ge ut ett digitalt komplement till kontanter, så kallade e-kronor, och om ett sådant komplement skulle kunna motverka några av de problem som kan uppstå på en framtida betalningsmarknad. En e-krona skulle på så sätt stödja Riksbanken i uppgiften att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Riksbanken har dock ännu inte fattat något beslut om att ge ut e-kronor.

I den delrapport från Riksbankens e-kronaprojekt som publiceras idag beskrivs möjliga egenskaperna hos en eventuell e-krona:

  • E-kronan är främst avsedd för mindre betalningar mellan konsumenter, företag och myndigheter.
  • E-kronan utgör en direkt fordran på Riksbanken, är angiven i svenska kronor och kan innehas av allmänheten, finansiella institut och företag. Den är tillgänglig i realtid under dygnets alla timmar, 365 dagar om året.
  • E-kronan ger inte någon ränta, men bör ha en inbyggd funktion som gör det möjligt att ge ränta i ett senare skede.
  • E-kronakonton kombineras med en värdebaserad lösning som gör det möjligt att betala små belopp offline och ökar tillgängligheten för grupper som inte vill eller kan ha ett konto med e-kronor.
  • Riksbanken står för e-kronans basfunktioner, men undersöker möjligheten att utnyttja befintlig digital infrastruktur och bjuder in externa aktörer att föreslå hur applikationer som allmänheten möter ska utformas.

Läs mer här: http://www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Nyheter/2017/Sa-kan-en-e-krona-se-ut/