Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2023-01-31

Spaning

Digital säkerhet högt på konsumentens agenda

Digital säkerhet högt på konsumentens agenda

Digital säkerhet står högt på agendan för konsumenter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Konsumenter i Sverige handlar oftare på nätet än konsumenter i de nordiska grannländerna och är mindre oroade för bedrägerier. Det visar en undersökning om säkerhet online som genomförts av Kantar på uppdrag av Telenor. Även om det finns skillnader mellan länderna är det samma typ av bedrägeriförsök vi råkar ut för och det finns en oro som påverkar vårt beteende online. Mest oroade är de finska konsumenterna (51 procent) medan svenskar är minst oroade (35 procent).

Bland de frågor där svenska respondenter i högre utsträckning har erfarenheter än övriga länders svarande finns ID-kapningar, förlorad kontroll över konton såsom Facebook samt investeringssvindel via e-post. ID-kapningar och Facebookkapningar är nu på en relativt låg nivå (2,4 respektive 5,6 procent svarar ja) medan hela 34 procent av de svenska respondenterna säger att de råkat ut för försök till investeringsbedrägerier. De allra flesta utan att det fick några ekonomiska konsekvenser.

Det vi i lägre grad än övriga råkat ut för i Sverige utöver bedrägerisamtal är att bli lurade när vi köper nytt eller begagnat via nätet (9 procent jämfört med 13 procent i Norge), men av de som har råkat ut för det är det en hög andel som säger att det fick ekonomiska konsekvenser. 6 av 9 personer som råkat ut för det säger att det fick konsekvenser.

 

Källa: https://news.cision.com/se/telenor-sverige/r/digital-sakerhet-hogt-pa-agendan-for-konsumenter-i-norden,c3697972

 

Bild: Depositphotos