Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2014-03-17

Spaning

Nytt sätt att rädda hotade arter

Nytt sätt att rädda hotade arter

Att rädda världens vildmark och liv har just blivit lite lättare tack vare det vinnande bidraget för National Reasearch Center for Endangered Species. De är redo att byggas bland det tätbevuxna området i Yeongyang-gun i Sydkorea. och enligt planerna så kommer det likna en scen ur en sci-fi film. Flera stora biodomer kommer att placeras ut i den vackra naturen.
Alla de olika små byggnaderna är egna små, slutna ekosystem som hjälper till att föda upp och stödja hotade fågelarter innan de släpps ut i det vilda.
Källa: https://www.samoo.com