Hälsa / Träning
Publicerat: 2022-08-02

Spaning

Digital vård allt populärare

Digital vård allt populärare

Tre av fyra svenskar kan tänka sig att använda digital vård i framtiden och många öppnar även upp för att dela den egna hälsodatan. Det här visar en undersökning om vården som konsultföretaget PwC har tagit fram med stöd av Kantar/Sifo.Motståndet till digital vård är störst bland äldre personer, där var tredje person uppger att de inte vill använda digitala vård alls. Det finns också en skepsis bland personer med lägre utbildning, där så många som 42 procent säger blankt nej till digital vård.

Ur ett geografiskt perspektiv så hamnar Västsverige klart över snittet och i Göteborg är det så många som 83 procent som ställer sig bakom digital vård, vilket kan jämföras med de andra storstäderna, Stockholm och Malmö, där motsvarande siffror hamnar på 72 respektive 73 procent.

Undersökningen har även tittat närmare på hur svenska folket ställer sig till att dela data om den egna hälsan. Här visar resultaten att en klar majoritet - 57 procent - säger ja till att dela hälsodata. Kvinnor är mindre benägna att dela hälsodata. 53 procent svarar ja på frågan, vilket kan jämföras med 60 procent av männen.

 

Källa: https://news.cision.com/se/pwc/r/svenska-folket-ger-gront-ljus-till-mer-digital-vard,c3592054

 

Bild: Depositphotos