Hälsa / Träning
Publicerat: 2016-11-08

Spaning

Digital vårdcentral i Värmland

Digital vårdcentral i Värmland

Den digitala vårdcentralen Kry har skrivit på ett avtal med landstinget i Värmland. Från och med november kan värmlänningarna välja ett digitalt vårdmöte i stället för att besöka sin fysiska vårdcentral eller akutmottagning. En av anledningarna till den digitala lösningen är att man vill minska patienttrycket inom landstinget, som i dagsläget är högt. Enligt kry.se är den genomsnittliga väntetiden för den som väljer att ha ett digitalt möte åtta minuter. För patienten är det kostnadsmässigt ingen skillnad mot att fysiskt träffa en läkare. Det digitalt möte kommer att kosta densamma som för att träffa läkaren på plats på vårdcentralen.
Läs mer om tjänsten här: http://www.liv.se/Nyheter/Nu-kan-du-traffa-lakare-i-digitalt-vardmote/