Hälsa / Träning
Publicerat: 2013-10-10

Spaning

Kanada satsar storskaligt på marijuana

Kanada satsar storskaligt på marijuana

Det pågår nu en tydlig liberalisering i Nordamerika när det gäller användandet av marijuana. Flera amerikanska stater har det senaste året infört mildare lagstiftning och Kanada har marijuana sedan 2001 varit lagligt att använda för medicinska ändamål. Hittills har dock det mesta av marijuanan som använts i Kanada varit odlade hemma för husbehov och därigenom varierat i kvalitet. Nu har dock de kanadensiska hälsomyndigheterna beslutat att ta ett större grepp kring detta och börja med egen storskalig tillverkning av marijuana. Marijuanan kommer att odlas inomhus i myndighetskontrollerade fabriker. Produkterna kommer sedan att säljas färdigförpackade till patienterna. Man räknar med att priset på marijuana kommer bli lägre än vad man i dag betalar ”på gatan”. Som en effekt kommer alla som idag har tillstånd att odla hemma (ca 4 200 personer) att behöva upphöra med sina odlingar. Beslutet är kontroversiellt men tydligt är att den allmänna attityden har blivit liberalare. Frågan är om denna attitydförändring även sprider sig till Europa?