Hälsa / Träning
Publicerat: 2021-10-12

Spaning

Hälften är missnöjda med kroppen

Hälften är missnöjda med kroppen

Försäkringsbolaget If har låtit Novus fråga drygt 3 000 svenskar om sitt förhållande till sin kropp. 47 procent säger sig vara missnöjda med sin kropp. Bland äldre och låginkomsttagare är det vanligast att vara missnöjd med hur kroppen fungerar, på grund av värk eller andra besvär. Bland yngre är den primära orsaken till missnöjet kroppens utseende. Det är också yngre (åldersgruppen 18-29) som i högst grad säger sig vara nöjda med sin kropp.
Är du generellt nöjd med din kropp? (flera val möjliga)
Ja, absolut: 19%
Ja, den är funktionell: 41%
Ja, men jag har verkligen kämpat mig till den kropp jag har i dag: 4%
Nej, inte nöjd med min kropps utseende: 24%
Nej, inte nöjd med hur min kropp fungerar, jag har ofta värk eller andra besvär: 21%
Nej, hatar min kropp: 2%
Vill inte svara: 1%
 
Signifikanta skillnader
Ja, absolut: 18-29 år (24%)
Ja, den är funktionell: Hushållsinkomst 800k+ (48%)
Nej, inte nöjd med min kropps utseende: 18-29 år (29%), 30-49 år (30%), Studerande (30%), Hyreslägenhet (32%)
Nej, inte nöjd med hur min kropp fungerar, jag har ofta värk eller andra besvär: 50-79 år (27%), Hushållsinkomst -299k (29%)
 
Källa: https://via.tt.se/pressmeddelande/if-storsatsar-pa-halsa-och-kroppen-ny-undersokning-visar-att-halften-ar-missnojda-med-kroppen?publisherId=391729&releaseId=3308162
 
Bild: Depositphoto