Media
Publicerat: 2020-06-03

Spaning

Digitala dagstidningar dominerar

Digitala dagstidningar dominerar

Den svenska befolkningen lade mer än sex timmar på olika typer av medier en genomsnittlig dag under 2019. Åtta av tio använde sociala nätverkstjänster och två av tre läste dagstidning en vanlig dag. Detta är några av resultaten från Mediebarometern 2019.
Av alla olika medieslag var rörlig bild det som allra flest tog del av under 2019. En genomsnittlig dag tittade inte mindre än 90 procent av befolkningen på rörlig bild i någon form. Det inkluderar tablålagd och strömmad tv, webb-tv och videoklipp samt dvd- eller blu-ray-filmer. Något färre, 79 procent, använde sociala nätverkstjänster. De sociala nätverkstjänsterna hade därmed en högre daglig räckvidd än både radion och dagstidningen, som när också online-användandet inkluderas hade en räckvidd på 73 respektive 64 procent.
Medier av olika slag fyller en stor del av människors vakna tid. Under 2019 uppgick den samlade dagliga användningstiden för medier till 367 minuter, eller drygt sex timmar. Det inkluderar också den samtidiga medieanvändningen, det vill säga att medier mycket väl kan användas parallellt (t.ex. att någon lyssnar på musik medan hen läser en bok). För den största andelen av användningstiden, 37 procent, svarade ljudmedier som radio och inspelad musik. Därefter följde rörlig bild med 31 procent, textmedier med 17 procent och sociala nätverkstjänster med 14 procent.
 
Läs hela rapporten här: https://www.nordicom.gu.se/sv/publikationer/mediebarometern-2019
 
Bild: Depositphoto